Arabako Foru Aldundiko gobernu kontseiluak onespena eman dio 2023ko abenduan onetsitako Basogintzarako Laguntza Planera bideratutako 2024ko deialdiaren zenbatekoa handitzeari, eta horrela, 204.204,45 euro gehituko zaizkio hasieran aurreikusitako zenbatekoari.

Guztira 1.014.204,45 euro bideratuko dira kontserbatzeko eta babesteko lanak egiteko

Modu honetan, guztira 1.014.204,45 euro bideratuko dira lurraldeko zuhaitz masa publikoak nahiz titulartasun pribatukoak kontserbatzeko eta babesteko lanak egiteko.

204.204,45 euro gehituko zaizkio hasieran aurreikusitako zenbatekoari.

Alde batetik daude basotzeko eta baso kalteak prebenitzeko eta konpontzeko esku hartzeak mendi publikoetan

Foru erakundetik jakinarazi dutenez, laguntza lerroak hiru jarduketa eremu ditu. Alde batetik daude basotzeko eta baso kalteak prebenitzeko eta konpontzeko esku hartzeak mendi publikoetan, ingurumen helburuak dituzten baso jarduketak, baso potentziala hobetzeko inbertsioak, eta sektorea garatzeko eta modernizatzeko azpiegituretako inbertsioak.

Bigarren ekintza eremua mugaketa eta mugarritze lanak dira

Bigarren ekintza eremua mugaketa eta mugarritze lanak dira, eta Arabako onura publikoko mendien benetako mugak zehazteko eta markatzeko inbertsioetarako laguntzak banatuko dira. Hirugarren lan eremua mendi partikularretara bideratuta dago, eta, mendi publikoekin bezala, lan horien helburua da bioaniztasuna lehengoratzea eta modu aktiboan kontserbatzea, basoko produktuen lehiakortasuna sustatzea, naturaren hondamendien eta suteen aurrean basoen erresilientzia handitzea eta nekazaritzako paisaia kontserbatzen laguntzea.