Araban jaiotzen kopurua 700 izan zen

Jaiotzak %1,5 urritu ziren Araban 2019ko 3. hiruhilekoan

Amaren adinaren arabera, 30-34 urteko taldea da nagusi berriz ere, hor erditzeen %36,9 geratzen baita

11.02.2020 | 06:17
Haurdun dagoen emakumea.

GASTEIZ - 2019ko hirugarren hiruhilekoan, Araban jaiotzen kopurua 700 izan zen; hau da, %1,5 jaitsi zen aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, Eustaten datuen arabera. Euskal Autonomia Erkidego mailan datuak ez dira hobetzen; guztira, 4.078 jaiotza izan ziren, 2018ko epe berean baino% 4,7 gutxiago. Ikerketa honen arabera, beherakada handiena izan duen lurraldea Gipuzkoa izan da, non 1.370 haur jaio baitziren, aurreko urteko hiruhileko berean baino %5,7 gutxiago; Bizkaian, aldiz, 2.008 jaiotza izan dira, eta % 5 jaitsi da. Datu bitxi gisa, ezkontzatik kanpoko jaiotzak nabarmentzen dira; izan ere, Euskadin jaiotzen guztizkoaren% 45 dira, aurreko urteko aldi bereko% 44,5etik gorako batez besteko puntu-ehunekoa.

Jaiotzen banaketari dagokionez, amaren adinaren arabera, 30-34 urteko taldea da nagusi berriz ere, hor erditzeen %36,9 gertatzen baita. Talde horren ondotik, hurrengo goragoko taldea dago, 35-39 urte artekoa, %32,7rekin. 25-29 urte arteko taldea %13,1 da; eta 25 urtez azpikoa, %7,6. Azpimarragarria da ezen 40 urte edo gehiagoko amen taldean %9,8 dela. Beraz, ildo beretik, Eustaten txostenean jarri duten bezala, "amen batez besteko adina 33,2 urtekoa da, aurreko urteko hiruhileko berarenaren antzekoa, baina aldeak daude ezkondutako amen (33,6 urte), ama ezkongabeen (32,4 urte) eta dibortziatutako amen (37,3 urte) artean".

Amen naziotasuna ere jasotzen du txosten horrek. Ildo horretan, azaltzen da 2019ko uztailean, abuztuan eta irailean Euskadin ama izan ziren emakumeak atzerritarrak zirela jaiotzen% 27,3an. Aurreko urtean, data horietan bertan, ama atzerritarren ehunekoa %25,8 zen; beraz, 2019an gora egin zuten. Ehuneko hori, txostenaren arabera, gainditu egin zen Araban eta Gipuzkoan, %34,1era eta%27,5era iritsi baitzen, hurrenez hurren. Bizkaian, ama atzerritarren proportzioa%24,7 izan zen.Datu hori garrantzitsua da, emakumeak ama diren adina ere aldatu egiten baita. Atzerritarren batez besteko adina 30,6 urte izan zen, eta espainiar nazionalitatea duten amena, berriz, 34,1 urte. Hau da, txostenak argitzen du Euskadiko eta Estatuko emakumeek gehiago pentsatzen dutela edo denbora gehiago behar dutela seme-alabak izatea erabakitzeko atzerritarrak baino. Bukatzeko, jaiotza-hurrenkeraren arabera, 2.082 haur (% 51,1) izan dira lehen seme-alabak; 1.482 (% 36,3) beste seme edo alaba bat zuten. - E. F. D. / Argazkia: Utzita