Arabako Foru Aldundiak otsailean lortu duen diru-bilketa ehuneko hiru puntu baino gehiago igo da. Zenbakien ehuneko horrek 10 milioi baino gehiagoko igoera adierazten du, aurreko urtearekin alderatuta. Hala, Arabako Foru Aldundiak gaur jakinarazi duenez, eta erakunde horretatik azaldu dutenez, "Arabako Foru Ogasunak bildutako zergak, guztira, 307,8 milioi euro izan dira otsailean, hau da, aurreko urtean baino % 3,4 gehiago (10 milioiko gehikuntza). Nabarmentzekoa da zuzeneko zergen portaera ona, iaz bildutakoarekin alderatuta % 6,4ko gehikuntza", azpimarratu dute. Eta gaineratu dute: "Bildutako kopuru metatuak (307,8 milioi guztira) % 3,4ko gehikuntza izan du, hau da, aurreko urtean bildutakoa baino 10 milioi gehiago da, guztira". Ildo beretik, Arabako Foru Aldundiatik azaldu dutenez, zuzeneko zergek "portaera ona izan dute", baina sozietateen gaineko zergaren itzulketek "murriztu egin dute bildutako kopurua", aurreko ekitaldiko aldi berarekin alderatuta. Bestalde, zeharkako zergetan ere joera desberdinak ikusten dira BEZean eta hidrokarburoen gaineko zergan.

Aurreko urtean bildutakoa baino ia 10 milioi euro gehiagorekin, PFEZaren bidez bildutako kopurua % 6,3 handitu da, 168,2 milioi eurotaraino. "Lanaren atxikipenengatik bildutako kopurua 158,2 milioi euro izan da, hau da, 14,5 milioi euroko gehikuntza izan du aurreko urtearekin alderatuta (% 10,1 gehiago). Kontzeptu honen gorakadak adierazten du, antza, enpleguak bilakaera positiboa izaten jarraitzen duela, ziurgabetasuna gorabehera", ondorioztatu dute.