Espainiako familien % 62,1 16 urtetik beherakoen pantailen erabilera arautuko duen lege nazional bat onartzearen alde daude, The Family Watch Fundazioaren Espainiako Familien XIII. barometroaren arabera.

Txostenak, herrialde osoko 1.021 etxeri (Ceuta eta Melilla hiri autonomoak barne) online egindako inkesta batean oinarrituta, adierazten du, halaber, familien % 31,2k kaltegarritzat jotzen duela sare sozialen gehiegizko erabilera eta gazteek haiekiko duten esposizioa.

Arrisku horiek gorabehera, azterlanetik ondorioztatzen da gurasoek seme-alabei telefono mugikorra oparitzen dieten batez besteko adina 13 urtekoa dela. Zehazki, inkestatuen % 27,8k dio 12 urterekin eman ziela; % 22,2k, 11 urterekin; % 17,5ek, 13 urterekin; eta % 14,9k, 10 urte bete aurretik.

Halaber, inkestatuen % 46k uste du kaltegarria dela, eta telebistako serie eta programa batzuek gazteei ematen dizkieten adibideek ere ez dutela gehiegi laguntzen, "drogen erabileraren normalizazioarekin edo izaera sexualeko jokabide arriskutsuekin".

Osasun mentala

Osasun mentalaren esparruan, gazteen % 35ek adierazi du antsiolitikoak kontsumitu dituela, eta horri sare sozialek sortzen dieten estresa gehitu behar zaio ( % 38), ondoren eskola-jazarpena ( % 35) eta segurtasun emozionalik eza ( % 29,5). Gainera, gazteen % 58k diote bakarrik sentitzen direla.

Nolanahi ere, azterlanaren arabera, osasun mentalaren esparruko arazoei buruzko kontzientziazioaren eta sentsibilizazioaren ondorioz, galdetutako gizonen % 34,8k aitortzen dute zailtasunak dituztenean, lehenik, osasun-profesionalengana jotzen dutela, eta, ondoren, senideren batengana ( % 32,2). Emakumeen kasuan, % 37,6k nahiago dute lehenengo senide batengana joan, eta % 28k osasunaren arloko profesional batengana.

Bestalde, inkestak erakusten du familien % 55,7k uste duela egoera ekonomikoak ez duela hobera egingo datorren urtean, eta familien % 44,8k uste du Espainiako egoera ekonomikoa txarra dela.