Atzerriko nazionalitatea duten pertsonak 186.600 baino gehiago dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Datu hori gizartearen % 8,5 da, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak bildutako azken datuen arabera. Datu horiekin nabarmendu behar da gero eta pertsona atzerritar gehiagok aukeratzen dutela Euskadi etorkizun berri bat sortzen hasteko.

Hala, eta ildo beretik, datuek erakusten dute 2022an Arabara edo Euskal Autonomia Erkidegoko beste tokietara iristea erabaki zuten pertsonen kopurua igo egin dela aurreko urtearekin alderatuta, zehazki, 2021eko bi hamarrenera arte. Ehunekoa aldatu egiten da lurraldearen arabera, baina Arabako lurraldea nabarmentzen da proportzio handiena duelako. Zehazki, ehuneko hamar puntu (2021ean baino hiru dezima por-tzentual gehiago). Ondoren, Gipuzkoa dator %8,6rekin (hamarren bat gehiago) eta, azkenik, Bizkaia %8,1ekin (bi hamarren gehiago).

Nondik datoz bereziki Euskadira? Txostenaren arabera, batez ere Kolonbiatik, Hondurasetik edo Venezuelatik, besteak beste. “Nazionalitatearen kontinentea kontuan hartzen badugu, Amerikako herrialdeetako pertsonak atzerriko nazionalitatea dutenen % 40,8 dira, eta Espainian, % 29,1. Pertsona gehien dakarten talde horretako herrialdeak Kolonbia, Nikaragua, Honduras, Venezuela, Paraguai eta Bolivia dira; atzerriko nazionalitatea duten pertsona guztien % 29,4 dira eta Amerikako nazionalitatea duten pertsonen % 71,9”, azpimarratzen dute. “Sexuaren arabera bereizten badugu, Amerikako nazionalitatea duten bizilagunen % 59,9 emakumeak dira”. Hala, Europako nazionalitatea izan eta EAEn bizi direnak % 23,4 dira, eta Espainian bizi direnak, % 43,4. Talde horretan, Errumania nabarmentzen da, zeina atzerritar guztien % 10 baita eta Europako pertsona guztien % 42,9, Espainian baino ehuneko 16 puntu gehiago. Bigarrenik, baina nahiko distantziarekin, Portugal dago; EAEn Europako nazionalitatea duten pertsonen % 14,7rekin. Kolektibo horretan, bi sexuek dute antzeko pisua, baina gizonen ehunekoa pixka bat handiagoa da. Bestalde, Eustaten arabera, Afrikako herrialdeak % 27,2 dira “Euskal AEn eta % 19,5 Espainian; erdia baino gehiago Marokokoak dira (% 53,3). Jarraian, Aljeria, Senegal eta Nigeria daude, % 13,3, % 10,3 eta % 9rekin, hurrenez hurren. Lau nazionalitate horiek Afrikako nazionalitatea duten pertsonen % 86 baino gehiago ba-tzen dute, eta atzerritar guztien % 23 baino gehiago. Sexuaren araberako banaketa aintzat hartzen badugu, gizonak nagusitzen direla ikusten da, kopuru osoaren % 61,7”.

Afrikakoak

Araban, Afrikako nazionalitatea dutenak bertan bizi diren atzerritarren arteko kolektibo nagusia dira (% 39,3), eta bigarren kolektibo garrantzitsuena Amerikako nazionalitatea duten bizilagunena da (guztizkoaren % 32,3). Bizkaian, Amerikako nazionalitatea dutenak dira talde nagusikoak (% 45), ondoren, antzeko ehunekoekin, Afrikako nazionalitatea dutenak (% 25) eta Europakoa dutenak (% 21,7). Gipuzkoan, nazionalitateen banaketak Bizkaikoaren antz handiagoa du Arabakoarena baino; bertan, ehunekoa handiagoa da Amerikako nazionalitatea dutenen artean (% 39,2), gero Europakoa dutenetan (% 28,2) eta Afrikakoa dutenetan (% 24). “2022ko urtarrilaren 1ean, Euskal AEko 86.626 bizilagunek Espainiako nazionalitatea eskuratu dute edo jatorriz zeukaten, familia-kontuak edo bestelakoak direla eta. Kopuru horretatik, % 67 Amerikako kontinentetik dator. Haien artean, hiru herrialdek egoera horretan dauden pertsonen % 50 hartzen dute: Kolonbia (% 23,3), Bolivia (% 12,4) eta Ekuador (% 11,9)”, azpimarratzen dute. Azkenik, adinari dagokionez, atzerriko nazionalitatea duten pertsonen batez besteko adina 33,4 urte da EAEn. “Zifra hori Espainiako nazionalitatea duten bizilagunen 46,6 urteak baino nabarmen txikiagoa da. Euskal AEko herritarren batez besteko adina 45,5 urte da”, erantsi egiten dute. Azkenik, data berdinetan Euskal AEn bizi eta atzerrian jaio den biztanleriari dagokionez, 2”55.597 pertsona izan dira; alegia, biztanleria osoaren % 11,7. Espainian % 15,5eko proportzioa izan da; beraz, puntu honetan, Euskal AE Aragoiren eta Gaztela-Mantxaren artean dago, % 14,5 eta % 1,6 direla atzerriko jatorrikoak, hurrenez hurren”, ondorioztatu egiten dute aipatutako txostenetik.