Enplegu-datuak hobetzen ari dira azken hilabeteetan, bai Araban, bai Bizkaian eta Gipuzkoan. Enplegu gehiago arabarrentzat eta langabezia-tasa txikiagoa Euskal Autonomia Erkidego osoan. Eustat Euskal Estatistika Erakundeak egindako azken txostenaren arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lan-merkatuaren egoerari buruzko aurtengo bigarren hiruhilekoko datuek iazko epe bera baino egoera hobea islatzen dute. Guztira, 9.300 pertsona gehiagok lortu dute enplegua eta 6.000 pertsona gutxiago daude langabezian.

“Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) lan-merkatuko 2022ko bigarren hiruhilekoko datuen arabera, 9.300 landun gehiago eta 6.000 langabe gutxiago daude aurreko hiruhilekoan baino. Langabeen kopurua 89.200ekoa da hiruhileko honetan, eta landunen kopurua 963.100ekoa, 2022ko lehen hiruhilekoan baino % 1 gehiago. Azken urtean, 23.400 landun gehiago izan dira, eta 18.200 langabe gutxiago”, azaltzen dute Eustatik egindako azken txostenean. Gainera, eta ildo beretik, Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-tasa % 8,5ekoa da, 2022ko lehen hiruhilekoan baino ehuneko sei dezima azpitik. Landunen eta langabeen bilakaeraren ondorioz, jarduera-tasa % 56,4koa izan da 2022ko bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino hamarren bat gehiago. Azken urtean, langabezia-tasa 2021eko bigarren hiruhilekoko % 10,3tik 2022ko bigarren hiruhilekoko % 8,5era jaitsi da, ehuneko 1,8 puntu gutxiago.

Datu horiek erakusten dute azken hilabeteetan enplegua hazten ari dela eta gorantz doala, pixkanaka bada ere. Izan ere, 2020an pandemiaren ondorioz markatutako urteak negozio-itxiera eragin zuen, eta horrek Euskadiko hiru lurraldeetan langabezia-igoera ekarri zuen. 2021ean, datuek ez zuten 2020an bizitakoa baino askoz baikortasun handiagoa islatu, oraindik ere indarrean zeuden mugak zirela eta, koronabirus-kutsadurek eragindako heriotzak geldiarazteko. Aurten, nolabaiteko normaltasunera itzultzea lortu da koronabirusak eragindako heriotza-tasa geldiaraztea lortu ondoren; neurri handi batean, Euskadiko txertaketa masiboari esker, eta, pixkanaka-pixkanaka, datuek hobekuntza txiki bat erakusten dute enpleguaren sektorean. Azterlan horrek, behintzat, hala islatzen du.

Ildo horretatik jarraituz, lurraldeka eta aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, Bizkaian okupazioa 5.100 pertsonatan igo da, Gipuzkoan 2.100 pertsonatan eta Araban 2.000 pertsonatan. Hiriburuei dagokienez, Bilbon hazi da gehien okupazioa, 3.800 landun gehiagorekin; ondoren Donostia dator (+1.400) eta, azkenik, Gasteizen 700 landun gehiago daude. Okupazioaren hazkunderik handiena gizonen artean gertatu da (+4.800); emakumeen artean, berriz, 4.500 igo da. Nazionalitateari dagokionez, Espainiako nazionalitatea duten landunak 7.700 gehiago dira (+% 0,9), eta atzerriko nazionalitatea dutenak 1.400 gehiago (+% 1,7).

Zein sektoretan handitu da bereziki enplegua? Xehetasunez egindako txostenak ere galdera horri erantzuten dio. Hala, EAEko biztanleria landuna 14.300 pertsonatan gehitu da zerbitzuen sektorean (+% 2,1), eta eraikuntzan 600 pertsonatan (+% 1,1); lehen sektorean, aldiz, 2.000 pertsonatan jaitsi da (–% 21,3) eta 3.800 pertsonatan industrian (–% 1,9). Okupazio-tasa, 16 eta 64 urte bitarteko pertsona landunen ehunekoa adin horien guztizkoaren gainean kalkulatuta, ehuneko 0,7 puntu igo da aurreko hiruhilekoaren aldean, eta % 69,7an kokatu da. Tasa hori % 73koa da gizonen artean, eta % 66,3koa emakumeen artean. “Amaitutako ikasketa-mailari dagokionez, goi-mailako ikasketak dituztenen artean izan da okupazio-tasarik handiena (ehuneko +1,7 puntu), % 85,9n kokatuz; lehen mailako ikasketak eta ikasketa baxuagoak dituztenen artean, berriz, okupazio-tasa 0,4 puntu igo da eta % 60,7n kokatzen da; azkenik, bigarren mailako eta erdi-mailako ikasketak dituztenen artean 0,2 puntu igo da, % 61,5era iritsi arte”, azpimarratu dute. Nazionalitateari dagokionez, okupazio-tasarik handiena Espainiako nazionalitatea dutenen artean ematen da (% 71,3), aurreko hiruhilekoaren aldean ehuneko puntu erdiko igoerarekin; atzerriko nazionalitatea dutenen artean, berriz, % 55,8koa da (+1,3 puntu). Lurralde Historikoen arabera, okupazio-tasarik altuena Gipuzkoakoa da (% 71,5), aurreko hiruhilekoaren aldean ehuneko 0,4 puntu gehiago; bigarren tokian Araba dago (% 69,7), ehuneko 1,2 puntu gehiagorekin; azkenik, Bizkaian okupazio-tasa ehuneko 0,6 puntu igo da, % 68,5era iritsi arte.

Egun dagoen erregistroa

Kalkuluen arabera, Euskal AEn 97400 langabe daude erregistratuta Lanbiden hiruhilekoko batez bestekoan, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi eta, inkesta egin zenean, Lanbiden erregistratuta zeudenak erregistratutako langabezia-kategorietako batean. “Horietatik, % 62,1 langabeak dira, LANEren definizioaren arabera. (60.400 pertsona). BJAko LANEren langabeen artean, % 30 ez dago langabe gisa erregistratuta Lanbiden (26.800 pertsona), baina enplegu-eskatzaileen beste kategoria batzuetan egon daiteke”, ondorioztatu dute Eustatetik.