Arabako Zerga Ogasunak errenta-kanpaina hasteko denbora gutxi geratzen da. Hiru aste eskasean hasiko da horrela errenta aitorpenaren kanpaina berria arabar guztientzat.

Hala, eta ildo beretik jarraituz, gaur Arabako Foru Aldundiak azaldu duenez, Errenta kanpaina apirilaren 3an hasi eta ekainaren 26an amaituko da lurralde horretan. Data horretatik aurrera, rentafacil proposamena eginda duten zergadunak Egoitza Elektronikoan sartu ahal izango dira, BAK, BAKQ edo baliozko beste edozein ziurtagiriren bidez identifikatuta, proposamena egiaztatzeko eta onartzeko edo, hala badagokio, aldatzeko. Aurreko urteetan bezala, proposamena aldatu egin daiteke alokatutako higiezinen etekinak, ohiko etxebizitzaren alokairuaren kenkaria eta banku helbideratzearen kontua gehituz. Aurten, berrikuntza gisa, etxebizitza kontuaren kenkaria eta dohaintzen kenkaria ere gehitu daitezke. Proposamen horien berrespenak 2023ko apirilaren 19tik ekainaren 18ra egin ahal izango dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikotik kanpo.

“Halaber, apirilaren 3tik aurrera, rentared modalitateko aitorpenak aurkeztu ahal izango dira. Aitorpenak bidaltzeko, baliozkoak izango dira Izenpek emandako Bak eta Bakq identifikazio eta sinadura elektronikorako baliabideak, bai eta egoitza elektroniko horretan baliozkoa den beste edozein ziurtagiri digital ere. Era berean, apirilaren 3tik aurrera, aholkularitza edo kudeaketa bulegoek beren bezeroen errentaren eta ondarearen gaineko zergaren aitorpenak aurkeztu ahal izango dituzte “rent@raba” modalitatean.Apirilaren 19an, errentaren gaineko zergaren aitorpenak aurrez aurre egiten hasiko dira Arabako Foru Ogasunaren bulegoetan (Gasteiz, Laudio eta Guardia), rent@raba modalitatean.

"Doako zerbitzu hori zergadun guztiek eskuratu ahal izango dute, salbu eta 2022an jarduera ekonomiko batean aritu direnek, beren ohiko etxebizitza saldu dutenek, higiezinak edo akzioak saltzeko hiru eragiketa baino gehiago egin dutenek, merkataritza sozietateetako kotizatu gabeko partaidetzak saldu dutenek edo lekualdatutako langileentzako araubide bereziaren arabera tributatzea erabakitzen dutenek", esan eta gaineratu du: "Ordainketari dagokionez, ondarearen gaineko zergaren autolikidazioetatik ateratzen den zenbateko osoa 2023ko ekainaren 26rako sartu behar da. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kasuan, autolikidazioa egin ondoren ateratzen den zenbateko osoa ekainaren 26a baino lehen sartu ahal izango da, edo ordainketa zatikatu. Azken kasu horretan, lehen ordainketa, guztizko zenbatekoaren % 60, 2023ko ekainaren 26rako egingo da, eta bigarren ordainketa, gainerako % 40a, 2023ko azaroaren 10erako"