Osasun alerta

Etorkinen etorrera geldiarazi da

Emigrazioak %6,5 jaitsi dira, eta, neurri handiagoan, immigrazioak, %32,7, Eustatek egindako datuen arabera

05.09.2021 | 23:50
Etorkinak araban

Azken hilabeteetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etorkinen etorrerak behera egin du, covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz. Osasun alertak eragin soziala eta ekonomikoa ekarri du, eta horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegora etorkizun berri baten bila heldu diren atzerritarrak gutxiago dira. Hala adierazten dute Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Migrazio Mugimenduen Estatistikako txostenean egindako datuek.

Hala, txostenean zehazten denaren arabera, Arabako eta gainerako lurraldeetako migrazio-saldoa positiboa izan da, eta 4.512 pertsonakoa. Horrek ekarpen bat dakarkie biztanleei, baina, migrazioen ondorioz, behera egin du aurreko urtearekin alderatuta. Zenbakitan, azken hiru urteetako migrazio-saldoak 10.725era iritsi ziren 2017an, 14.724ra 2018an eta 19.468ra 2019an, eta 4.500 inguru izan ziren iaz. Immigrazioari dagokionez, 35.221 immigrazio izan ziren iaz. Datu edo zenbaki altuak dirudite, baina aurreko urteekin alderatuta, beherakada nabarmena izan da. Adibidez, 2019an kopuru hori handiagoa zen, eta 52.306 pertsonak aukeratu zituzten Euskadiko lurraldeak aukera berri bati eraikitzeko, hau da, pandemia hasi zenetik % 32,7 murriztu da. Hala ere, Arabara bizitzera iristen diren pertsonen kopuruak behera egiteaz gain, Euskaditik irteten diren familien kopuruak ere behera egin du. Horrela, emigrazio kopuruak % 6,5eko beherakada izan du, 30.709 emigrazio guztira, 2019ko 32.838 emigrazioetatik.

Araba, Bizkaia edo Gipuzkoa, zein da etorkinek gehien aukeratzen duten lurraldea? Erantzuna Gipuzkoa da; iaz 2.100 pertsona baino gehiagok aukeratu zuten lurralde hori, eta, horrela, migrazio-saldo handiena izan zen, zifra absolutuetan. Bizkaiko lurraldeak jarraitu zion, 1.583 pertsonako saldo positiboarekin, eta Arabako lurraldeak itxi zuen zerrenda, 800 pertsona inguru jaso baitzituen. "Kopuru erlatiboetan, Bizkaian izan da jaitsierarik nabarmenena, % 85,9ko migrazio-saldoa", azaldu du Eustatek. Horrez gain, Araban saldoaren jaitsiera erlatiboa % 72 ingurukoa izan da eta Gipuzkoan % 60 ingurukoa. Kapitalei dagokienez, migrazio-saldoa negatiboa da Bilbon (-1.029 pertsona) eta Gasteizen (-163 pertsona). Donostia da biztanleria irabazten duen hiriburu bakarra, 802 pertsona gehiago, hain zuzen ere.

Gainera, eta ildo beretik, txostenean zehazten da migrazio-saldoa positiboa izan zela Euskaditik kanpo: "Euskal Autonomia Erkidegoaren eta gainerako autonomia-erkidegoen arteko mugimenduei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoak gainerako autonomia-erkidegoen erdiarekiko migrazio-saldo positiboa izan zuen". Hain zuzen ere, iturri berberek jakitera eman dutenez, "saldo handiena ekarri zuten autonomia-erkidegoak izan ziren, hurrenkerari jarraituz, Madril (654 pertsona), Katalunia (312 pertsona) eta Andaluzia (264 pertsona)". Gainera, atzerriko herrialdeetan ere positiboa izan zen, 5.200 pertsona ingururekin, baina datu horrek ere beherakada islatzen du, 2019an 18.100 pertsonatik gorako saldoa izan baitzen. Horrela, "2020an atzerriko herrialde bateko pertsonen immigrazioak 16.942 izan ziren, eta 2019koekiko beherakada % 45ekoa da, urte horretan 30.821 izan baitziren. Eta emigrazioei dagokienez, 11.697 atzerriko herrialde batera irten ziren, eta 2019an, aldiz, 12.688 irten ziren. 2020an atzerrira irtendakoak, beraz, % 7,8 gutxiago izan dira", azpimarratzen dute txostenean.

Profila Euskadira iristeko jatorrizko herrialdea uzten duten pertsonen adinari dagokionez, Euskal Estatistika Erakundeak jakinarazi du 21 eta 39 urte bitarteko gazteek immigrazioen % 50 eta emigrazioen % 45 egin zutela. Gainera, 37,3 urtekoa da emigratzaileen batez besteko adina. Generoari dagokionez, hau da sexuari dagokionez, aldeak moderatuak dira: gizonak etorkinen % 53 dira eta emakumeak % 47; era berean, gizonen % 54 eta emakumeen % 46 emigratzaileak dira. Era berean, atzerriko nazionalitateko pertsonei dagokienez, 20.955 immigrazio izan ziren iaz. Horietatik 6.433 beste autonomia-erkidego batzuetatik etorri ziren, batez ere lehen aipatutakoak (Madril, Katalunia, Andaluzia eta 14.522 arte, zuzenean atzerritik). "Bestalde, atzerritarren emigrazioak 13.193 izan ziren, guztien % 43, eta % 64 atzerriko herrialderen batera joan ziren. Horrela, atzerritarren saldoa positiboa izan zen: 7.762 pertsona", azpimarratzen dute. Amaitzeko, txostenean gaineratzen denez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ohiko bizileku aldaketak 205.575 izan ziren, eta esan daiteke, beraz, EAEko biztanleriaren % 9,3k bizileku-aldaketaren bat egin zuela. Ohiko bizileku-aldaketa horietatik 139.645 autonomia-erkidegoan bertan egin dira (% 68). Eta udalerrien esparruari dagokionez, 88.891 mugimendu udalerri berean egindako bizileku-aldaketak izan ziren. Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Berdintasun eta Gizarte Politika Sailak antzeko datuak eman zituen duela egun gutxi. Izan ere, bertatik azaldu zutenez, "Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleria osoaren %11,1eraino atzerritarra da".

Xehetasunez

Datuak. Eustaten datuen arabera, 2020an migrazio-saldoa positiboa izan da, 4.512 pertsonakoa, hain zuzen ere. Horrek adierazten du migrazioek biztanleriari ekarritako pertsona kopurua azken urteotakoa baino txikiagoa izan dela. Zehazki, hauek izan ziren azken hiru urteetako migrazio-saldoak: 2017an 10.725, 2018an 14.724 eta 2019an 19.468.

Zehazki. 2020an 35.221 immigrazio izan ziren eta 2019an 52.306; datuaren arabera, beraz, % 32,7 jaitsi ziren. Bestalde, emigrazio-kopuruak ere behera egin du 2020an aurreko urtearen aldean, nahiz eta beherakada ez den hain nabarmena: 2020an 30.709 emigrazio izan ziren, 2019an zenbatutakoak baino % 6,5 gutxiago, urte horretan 32.838 emigrazio zenbatu baitziren.

Lurraldeka. Lurraldez lurralde, Gipuzkoak 2.130 pertsona gehiago izan zituen, eta kopuru absolutuetan migrazio-saldo altuena izan zuen; Bizkaiak 1.583 pertsonako saldo positiboa izan zuen eta Arabak 799 pertsonakoa. Kopuru erlatiboetan, Bizkaian jaitsi dira gehien aurreko urtearekin alderatuta, eta migrazio-saldoa % 85,9 murritzagoa izan da. Araban jaitsiera erlatiboa % 72,1ekoa izan da eta Gipuzkoan % 60,5ekoa. Hiriburuak kontuan hartuz gero, migrazio-saldoa negatiboa da Bilbon (-1.029 pertsona) eta Gasteizen (-163 pertsona), eta Donostia da biztanleriak gora egin duen hiriburu bakarra, eta saldo positiboa 802 pertsonakoa izan da.

Adina. Euskadira iristeko jatorrizko herrialdea uzten duten pertsonen adinari dagokionez, Euskal Estatistika Erakundeak jakinarazi du 21 eta 39 urte bitarteko gazteek immigrazioen % 50 eta emigrazioen % 45 egin zutela. Gainera, 37,3 urtekoa da emigratzaileen batez besteko adina.

"Iaz atzerriko herrialde bateko pertsonen immigrazioak 16.942 izan ziren; % 45 gutxiago"

Eustat

"Egun, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleria osoaren % 11,1eraino atzerritarra da"

Eusko Jaurlaritza

 


Noticias relacionadas

noticias de noticiasdealava