Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 15 eta 29 urte bitarteko emakumeen %23,8k adierazi du noizbait sexu jazarpena jasan duela sare sozialetan, Gazteen Euskal Behatokiak emandako datuen arabera.

Gazte erakundeak azken urteotan egin dituen sare sozialei buruzko neurketa guztietan errepikatu da emakume gazteek jazarpen bizipenak neurri handiagoan izatea. Gainera, sare sozialetan jazarpen egoeraren bat bizi izan dutela dioten gazteen ehunekoak, hala emakumeenak nola gizonenak, gora egin du 2018tik 2023ra.

Horrela, 2023an, 15-29 urteko gazteen %29,3k adierazi du jazarrita sentitu dela noizbait sare sozialetan, norbaitek, beste gauza batzuen artean, mezuak etengabe bidaltzen dizkiolako, iruzkin desatseginak egiten dizkiolako, edo iraintzen edo mehatxatzen zuelako. Emakume gazteek gizon gazteek baino neurri handiagoan adierazi dute ziberjazarpena sentitu dutela: emakumeen %36,3k eta gizonen %22,6k.

Gainera, 2023an gazteei galdetu zaie kasuren batean sare sozialetan jasandako jazarpena sexuala ote zen. Bada, sare sozialetan jazarpen egoeraren bat bizi izan duten emakumeen %65,5ek adierazi du kasuren batean sexu jazarpena izan dela; gizonen kasuan, proportzioa ez da hain handia (%32,8).

Horrek esan nahi du EAEko 15 eta 29 urte bitarteko gazte guztien artean, emakumeen %23,8k eta gizonen %7,4k jasan dutela noizbait sexu jazarpena sare sozialetan.

Ildo honetan, Gazteen Euskal Behatokiak bi irakurketa gida egin ditu aurten gai horri buruzko erreferentziazko materialarekin: 'Bullying eta ziberbullyingaren inguruko tailerra: kasu praktikoak' eta 'Nola landu dezakegu hezkidetza gaur egungo testuinguruan? Pedagogia feministen ekarpenak jarrera erreakzionarioen aurrean'.