Euskal gizartea gero eta konektatuago dago Internetera. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen %86,3 Internetera konektatu da 2022an, aurreko urtean baino 1,4 puntu portzentual gehiago, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak egindako azken txostenaren arabera.

Zehazki, informazioaren gizarteari buruzko inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan Internet erabiltzen duten 15 urtetik gorako pertsonen kopurua (hau da, azken hiru hilabeteetan etxean, lanean edo ikastegietan Internetera konektatu diren pertsonen kopurua) 1.630.000 izan da 2022an. Kopuru hori adin horietako euskal biztanleen %86 baino gehiago da. Aurreko urteko aldi beraren aldean, ehuneko horrek 1,4 puntu egin du gora. “Aurreko urteetan bezalaxe, 65 urteko eta gehiagoko biztanleen artean igo da gehien Internet erabiltzaileen kopurua (ehuneko +6 puntu); 2022an, talde horretako biztanleen erdiek baino gehiagok (%55,3) erabiltzen dute Internet. Hala ere, gainerako adin-tarteetatik oso urrun daude oraindik —gainerako adin-tarteetan %93tik gorako ehunekoak jaso dira—, eta batez ere 54 urtetik beherakoekin alderatuta, ia guztiek erabiltzen baitute Internet”,erantsi zuten txostenean. Generoari dagokionez, gizonek emakumeek baino Internet pixka bat gehiago erabiltzen dute, baina antzeko ehunekoak dituzte. Alde horretatik, gizonen generoa Interneten erabiltzaile da kasuen %87,6an, eta emakume erabiltzaileak %85,2 dira. Genero-aldea deiturikoa 2,4koa da 2022an, eta 2021ean baino bi puntu gutxiago ditu. “Arrakala edo alde hori murriztu izana emakumeek gizonen aldean adin nagusiagoko taldeetan izan duten bilakaera hobearen ondorio da. 65 urteko eta gehiagoko adin-tartean 21.400 emakumezko internauta gehiago daudela nabarmendu behar da”, zehaztu zuten. Lurralde historikoei dagokienez, Arabak du, EAEn, Interneteko erabiltzaileen ehunekorik handiena (%86,9), 2021. urtearekin alderatuta (ehuneko –0,1 puntu). Igoera handiena Bizkaiak izan du (+2,3 puntu), pertsonen %86,5ek erabiltzen baitu Internet. Azkenik, Gipuzkoan zertxobait gutxiago hazi da azken urte honetan (+0,6 puntu), eta %85,7ra igo da 15 urteko eta gehiagoko erabiltzaileen ehunekoa. “Euskal AEko hiru hiriburuek lurralde historikoetako posizioei eutsi diete: hiriburuen artean Gasteizek du Internet erabiltzaileen ehunekorik handiena (%86,8), ondoren Bilbok (%86,2) eta Donostiak (%84,9). Eskualdeen arteko aldeak ehuneko 4 puntuko ingurukoak dira. Baliorik handiena Plentzia-Mungian erregistratu da (%88,9) eta txikiena, Debagoienean (%85)”, gaineratu zutenez txostenean. Bestalde, komunikazioari eta informaziorako sarbideari lotutako zerbitzuak dira erabiltzaileek gehien erabiltzen dituztenak. WhatsApp zerbitzuaren eta berehalako mezularitzako antzeko beste aplikazio batzuen erabilera da herritarren artean hedatuen dagoena, %92tik gorako ehunekoekin, ezaugarri soziodemografikoak gorabehera (adina, sexua, jarduerarekin duten harremana edo ikasketa-maila). 65 urteko eta gehiagoko pertsonek erabiltzen dituzte gutxien aplikazio horiek (erabiltzaileen %93,9); alegia, adin horietako biztanle guztien %51,9, aurreko urtean baino ehuneko 5,8 puntu gehiago. Zerbitzu horietan honako hauek ere nabarmentzen dira: mezu elektronikoak jasotzea edo bidaltzea (%83,1), albisteak, egunkariak edo gaurkotasuneko aldizkariak irakurtzea (%71,4) eta ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa bilatzea (%71,8).