Babesik gabe drogen kon-tsumoagatik, indarkeriazko jarrerengatik, arazo psikologiko edo psikiatrikoengatik edo eskolako zailtasunengatik, Eusko Jaurlaritzaren Norbera programak 25 urteko historian zehar, 2.532 nerabe hartu ditu.

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburu Beatriz Artolazabalek Norbera programaren (Izan Fundazioak bultzatua) 25. urteurreneko ospakizun batean parte hartu zuen joan den astearen amaieran. Hala, Nerabe izatearen abentura izenburupean, hainbat politikarik, hala nola Hernaniko alkateak, Xabier Lertxundik eta Gizarte Politiketako foru diputatu Maite Peñak, gazteei laguntzen urteak daramatzan programa honen xehetasunak azaldu zituzten.

Norbera programaren irekiera ofiziala 1997ko urtarrilean egin bazen ere, 1995etik ari ziren programaren diseinua lantzen. Portaera-arazo desberdinak dituzten gazteei (eta haien familiei) bereziki lagun-tzeko sortu zen, eta bizitzako etapa hori modu gatazkatsuan igarotzen ari diren 13 eta 17 urte bitarteko nerabeei laguntzen jarraitzen du. Gatazkatsua, alde batetik, portaera desegokien multzo oso bati dagokionez, hala nola drogen kontsumoa, eskola-esparrura egokitzeko zailtasunak, familia-gatazkak, indarkeriazko eta delituzko portaerak, eta, bestetik, arazo psikologiko edo psikiatrikoak, hala nola joera depresiboak edo erreferentziazko ideiak. Abian jarri zenetik, 2.532 nerabek jaso dute laguntza, eta, aldi berean, 3.192 senidek jaso dute laguntza hori (laguntzaren % 40 azken bost urteetan eskaini da). Horrela, ematen den laguntza bereizketarik gabe ematen da, zerbitzu horiek eskatzen dituen pertsona orori ematen baitzaio arreta, sexua, arraza, osasun mental edo fisikoko sinesmen edo egoera, gizarte-bazterketaren maila eta zein arazo judizialetan dagoen bereizi gabe. Izan ere, familiak edo nerabeak laguntza eskatzen duenean, diziplina anitzeko talde honek egoeren ikuspegi integrala lantzen du, alderdi pertsonal, familiar, prestakuntzazko edo lanekoei eta sozialei arreta eskainiz. Eta, ondoren, bakarkako eta taldeko esku-hartzea harreman enpatikoko estilo batean oinarritzen da.

“Konpromiso sendoa”

Ospakizun-ekitaldian, Beatriz Artolazabalek konpromiso sendoa hartu zuen haurren, nerabeen edo haien familien segurtasuna, osotasuna eta eskubideak arriskuan jartzen dituen edozein agertoki identifikatzen eta haietan inbertitzen lagunduko duten estrategiak, ekintzak edo programak garatzeko. Ildo horretatik jarraituz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko arduradun nagusiak honako dei hau egin zuen: “Lan koordinaturako eta elkarlanerako deia, pertsonen ongizatea bermatzeko haien bizitzako lehen egunetatik azken egunetara, bizitzako etapa guztietan”, bai eta “arrisku-faktoreak identifikatu eta haietan esku hartzeko ere, hala nola pobrezia, babesgabezia, diskriminazio-egoerak, integratzeko zailtasunak, eredu negatiboen eraginpean egotea edo arau eta mugarik ez izatea”. Hori dela eta, sailburuak zorionak eta eskerrak eman zizkion Izan fundazioko taldeari,“elkarrizketa jasankorrean oinarrituta lan egiten duelako, eta denborak eta prozesuak errespetatzen dituelako; konpromisoz eta erantzukizunez diharduelako, pertsona bakoitzaren autonomiarekiko eta gaitasunekiko afektuaz, enpatiaz eta konfiantzaz”. “Horrek, bizitzako zenbait une erabakigarritan, zailtasunei aurre egiteko modua aurkitzen ez duten hainbat familia eta neraberentzako funtsezko laguntza bilakatzeaz gainera, bidaide oso baliotsu ere egiten zaituzte arazo horiei erantzun eraginkorra emateko erantzukizuna dugun erakundeotzat”, gaineratu zuen. Jardunaldian psikologia, pedagogia eta medikuntza arloetako profesionalak, irakasleak, familia-terapeutak, gizarte-laneko profesionalak eta boluntarioak batu ziren. Programan zenbait hitzaldi jasotzen dira, eta, haietan, honako gai hauek jorratu zituzten, besteak beste: garunaren garapena nerabezaroan eta eskola-motibazioaren hobekuntza.