Herritarren % 41ek erretzen du, duela urtebete baino ia bi aldiz gehiago, orduan % 23,2 baitzen, Aegon-en VI. Osasun eta Bizimodu Azterlanaren arabera. Azterlan horrek ere alkoholaren kontsumoak gora egin duela egiaztatzen du. Hala ere, aldaketa positiboak daude loaren errutinetan eta ariketa fisikoan, eta horiek hobetu egiten dira.

Azterlana 2023ko maiatzean egin zen, 1.600 pertsonako laginari buruz, eta espainiarrek azken hamabi hilabeteetan izan duten osasun fisikoaren eta emozionalaren egoerari eta ongizateari buruzko pertzepzioa du ardatz, eta osasun-egoera orokorraren balorazioa aurreko ekitaldiaren ia berdina dela egiaztatzen du. % 68k zazpirekin puntuatzen du (1etik hamarrerako eskala batean) eta % 11k bakarrik eteten du, lautik behera.

Tabako-mendekotasunaren kasuan, % 58,8k adierazi du ez duela erretzen, eta aurreko urtean, berriz, % 76,8k; azken ehuneko hori errepikatu egiten zen 2021ean.

Erretzen dutenen artean (% 41), % 24,8k dio duela urtebeteko zigarro kopuru bera kontsumitzen duela (orduan % 16 zen), % 6,9k gehiago erretzen duela (duela urtebete % 3,7k onartzen zuen) eta % 9,5ek zigarro kopurua murriztu du (2022an % 3,6k hartzen zuen).

Espainiarrek beren osasun-egoera positiboki ebaluatzeko adierazitako arrazoien artean, batez ere, ariketa fisikoa erregulartasunez egitea (% 49,1) eta elikadura zaintzea (% 45,9) nabarmentzen dira.

Bi adierazleek nabarmen egin dute gora aurreko urtearekin alderatuta, orduan % 34,9k esan baitzuten kirola egiten zutela eta % 35,4k zaintzen zituztela.