Iazko Gizarte Segurantzaren datuek adierazten dutenez, adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko 473.720 baimenetatik 249.361 aitei dagozkie (%52,6). Hala ere, José Luis Escrivák zuzendutako sail horren zifrek adierazten dute aurreko urtean erreklamatutako seme-alabak zaintzeko eszedentzien % 29,8 soilik zirela gizonezkoak.

Hala, nabarmentzekoa da 2021etik aurrera aitatasun-baimenak amatasun-baimenekin parekatu direla 16 astetan, eta eskubide indibiduala eta besterenezina dela onartzen da. Adopzio, zaintza edo harrera kasuetan, sei aste hartu beharko dira erditu edo ebazpen judizial edo administratiboa eman eta berehala. Gainerako denbora hurrengo aldietan har daiteke. Txosten beraren arabera, 2022an baimen horiek 473.000 baino gehiago izan ziren, hau da, aurreko urtean baino %0,4 gehiago. Gainera, Gizarte Segurantzak nabarmentzen du lehenengo gurasoan kontabilizatutako baimenak gehienak ama direla.

Kopuru horietan kontuan hartu behar da, txostenean azaltzen dutenez, Espainiako familien %10 guraso bakar batek osatzen duela eta % 83ko kasuetan guraso hori emakumea izaten da, hau da, ama batek osatzen duela familia hori. Ama ezkongabeen elkarteek behin baino gehiagotan eskatu izan dute familia mota horiei baimen bikoitza emateko aukera, guraso bakarrari adingabearen zainketa-aldia bi gurasoko familiena bezalakoa izan dadin. Hala ere, joan den martxoaren 8an, Auzitegi Gorenak baztertu egin zuen aukera hori, ama ezkongabe batek Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak baimen bikoitza ukatzeko hartutako erabakiaren aurka aurkeztutako demanda baten ondoren.