Arabako Foru Aldundiak kultura eta sormen industriekiko konpromiso sendoari eusten dio, eta aste honetan ikus-entzunezko proiektuen garapenerako eta ekoizpenerako eta gidoien idazketarako 2024ko ekitaldiko diru laguntzen deialdia onartu du. Ekintzailetza bultzatzeko eta ikus-entzunezkoen azpisektorea sendotzeko ildoak 250.000 euro ditu, eta duela gutxi foru arau berri bat gehitu zaio, pizgarri fiskalekin, "Araba ekoizpenak egiteko leku ezin hobea izan dadin".

Hain zuzen ere, arauak zinema, arte eszeniko eta musika ekoizpenetarako emango dituen kenkarien hobekuntzen berri emateko, Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusiak euskal ikus-entzunezkoen sektoreko ordezkari ugari bildu ditu asteazken honetan.

Foru arauan ikus-entzunezko ekoizpenetarako ezarritako kenkariak %50 eta %60 artekoak dira, Euskadin egindako gastuaren arabera

Azaldu duenez, foru araua izapidetze prozesuan dago, eta filmen ekoizpenaren, kopien, publizitatearen eta sustapenaren kostuaren gaineko kenkarien araubidea hobetzea planteatzen du, baita arte eszenikoei eta musikalei eta liburuen edizioari kenkari berriak gehitzea ere. Halaber, zuzendari hasiberriek edo emakumeek sustatutako ekoizpenei tratamendu fiskal berezia emango zaie.

Euskarazko lanak

Horrela, foru arauan ikus-entzunezko ekoizpenetarako ezarritako kenkariak %50 eta %60 artekoak dira, Euskadin egindako gastuaren arabera. Euskarazko lanen kasuan, izaera orokorreko obretan baino %10 gehiago desgrabatuko litzateke. Edozein egoeratan aplika daitekeen gehieneko kenkaria hamar milioikoa izango da obra bakoitzeko, eta serieen kasuan, hiru milioikoa kapitulu bakoitzeko.

Arte eszenikoei eta musikalei dagokienez, Arabako Ogasunak %30eko kenkaria ezarri du obra orokorretarako araudi berrian, eta %40koa euskarazko obretarako, sozietateen gaineko zergaren kuota likidoan. Kenkari horren oinarria zuzeneko kostu artistikoek, teknikoek eta sustapenekoek osatzen dute, eta gehieneko kenkaria milioi batekoa izango da zergadun bakoitzeko. Ildo horretan, obra horien etekinen %50, gutxienez, zuzeneko ikuskizun berriak berrinbertitzeko erabili beharko da, obra horiek lortzen hasi eta lau urteko epean.

Industria ekoizpen seriatuaren aurretik

Industria ekoizpen seriatuaren aurretik euskarri fisiko bat egiteko aukera ematen duten liburuen edizioari dagokion kenkariak kuota likidoaren %5eko kenkaria izateko eskubidea emango du.

Neurri fiskal horiek "are erakargarriagoa" egiten dute Arabako Aldundiko Ekonomiaren Garapen eta Berrikuntza Sailak ireki berri duen laguntzen deialdia, bost laguntza lerro baititu: zinemako, plataforma digitaletako eta telebistako proiektuak garatzeko 50.000 euro sorkuntzako film luze eta dokumentalak ekoizteko 60.000 euro, film laburrak ekoizteko 50.000 euro, serieak ekoizteko 60.000 euro eta gidoiak idazteko 30.000 euro.

Diru laguntzen bidez ikus-entzunezko sektoreari lagundu nahi zaio zenbait gasturi aurre egiten

Diru laguntzen bidez ikus-entzunezko sektoreari lagundu nahi zaio zenbait gasturi aurre egiten, hala nola obraren egile eskubideak eskuratzeari, gidoia garatzeari, sustapen materiala diseinatu eta egiteari, marketin eta banaketa plana egiteari, kokapenak bilatzeari eta castinga egiteari, ikerketa dokumentalari eta grafikoari eta artxiboak bilatzeari.