Nerabeak eta gazteak dira bakardadeak gehien erasandako adin-taldeak ( % 21,9), 75 urtetik gorako pertsonen aldean ( % 12,2), nahiz eta arazo horrek batez ere adinekoei eragiten diela uste izan, azterlan baten arabera.

Santalucía Institutuko Adituen Foroak Adineko pertsonen nahi ez den bakardadeari buruzko txostena izenburupean egindako azterlanak azpimarratzen du desgaitasuna duten pertsonek, zaintzaileek, etorkinek edo itzulitakoek, besteak beste, arazo hori jasan dezaketela bereziki.

Txostenaren arabera, espainiarren % 87,2k uste du nahi ez den bakardadeak adineko pertsonei eragiten diela batez ere, eta, batez ere, bizikidetzarik eta familiaren edo gizartearen babesik ezari zor zaio, batez ere familiatik urrun bizi direlako.

Halaber, oro har, lan-presioa, lan asko eta aisialdi gutxi izatea edo lanbide-egonkortasunik ez izatea erabakigarriak dira herritar guztientzat, eta 75 urtetik gorakoentzat, berriz, erretiroak, alarguntasunak eta osasun-arazo ezgaitzaileek nabarmen laguntzen dute sentimendu hori sortzen.

Josefa Ros Velasco Adituen Foroko ikertzaileak ohartarazi du arreta berezia jarri behar zaiola arazo horri, bakarrik, urrunduta edo besteengandik bereizita sentitzearen etengabeko sentimenduak luzatu egin daitezkeelako eta nahi ez den bakardade kronikoaren sentimendua eragin dezakeelako.

Ikerketak adierazten du, halaber, bakardadeak egoera animikoko nahasmenduak sortzen dituela, hala nola antsietatea ( % 37,8ko prebalentzia), depresioa ( % 39,3ko prebalentzia) eta jokabide-nahasmenduak, hala nola indarkeria, alkoholismoa edo suizidioa, besteak beste.

Ekonomiari dagokionez, nahi ez den bakardadeak 14.141 milioi euroko urteko kostua dakar Espainiarentzat, BPGren % 1,17koa 2021. urtean, ikerketaren arabera.