Eraikuntzaren sektoreak ia bost puntu portzentual gehitzea lortu zuen 2021ean (aurreko urtearekin alderatuta), Eustat Euskal Estatistika Erakundeak emandako datuen arabera.

Hala, eta ildo horretatik jarraituz, zehazki, % 4,6 areagotu du fakturazioa sektore horrek, eta 8.235 milioi eurokoa izan zen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Izan ere, pandemiaren urtean, % 18,5 egin zuen behera.

Lurralde-banaketari dagokionez, Arabako establezimenduek, 1.171 milioi euroko negozio-zifrarekin –guztizkoaren % 14,2–, hazkuntzarik handiena izan dute, % 7,4koa. Bizkaian, 4.119 milioi euro fakturatu dira, erkidegoaren guztizkoaren % 50, eta 2020ko diru-sarrerak baino % 5,3 handiagoak izan dira. Gipuzkoan hazkuntza txikiagoa izan da, % 2,6koa, eta 2.945 milioi euroan fakturatu dute; lurralde horri Euskal AEren guztizkoaren % 35,8 dagokio.

Ildo beretik, 2021ean, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzaren sektoreko enpleguak 2020an covid-19aren pandemiaren ondorioz galdu ziren hiru mila eta berrehun enpleguen % 0,3 baino pixka bat gehiago berreskuratu du.

Zifra absolutuetan, ehun eta berrogeita hamabi enplegu garbi baino pixka bat gehiagoko igoera izan da, aurreko urtearekin alderatuta; 60.115 enplegu dira Euskal AEko eraikuntzaren sektorean 2021. urtean.

Lurralde-mailan, Arabako eraikuntzaren sektoreko enpleguak % 0,8 egin du gora, eta Bizkaian are gehiago, % 1,5; bi lurralde horiek dinamikoagoak izan dira Gipuzkoa baino, % 1,9 egin baitu behera, 2020an izan zen % 4ko beherakadaz gainera. Ondorioz, 2021ean, Bizkaiari sektoreko enpleguaren % 53,0 dagokio, Gipuzkoari % 33,2 eta Arabari % 13,8.