Euskadik adimen-gaitasun handiko 937 ikasle ditu, hau da, 2020-2021 ikasturtean unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleen % 0,25 eta estatuko ikasle guztien % 2,29. Era berean, Espainiak gaitasun intelektual handiko 40.916 ikasle ditu identifikatuta eta aitortuta bere hezkuntza-sisteman, matrikulatutako 8.232.295 ikasleen ehuneko 0,49.

Gaur egun, Espainian, ikasleen balorazioa familien txostenaren, ikastetxeko orientazio-taldearen eta, azkenik, adimen-proben arabera egiten da. Proba horiek hainbat esparru neurtzen dituzte, hala nola hitzezko arrazoibidea, arrazoibide logikoa, memoria, sormena eta arrazoibide arina, besteak beste, EFE agentziak gaur jakinarazi duenez. Baliabideak aztertu ondoren, ikasle batek adimen-gaitasun handia duela ezartzen da, ikasitako adimenaren eremu guztietan (gehiegizko dotazioa) 75. ehunekoaren gainetik dagoenean, edo 80tik gora, horietako hirutan (talentu konplexua edo anizkoitza), edo 95etik gora, eremu zehatz batean.

Horrela, Hezkuntza Ministerioak argitaratutako azken zifren arabera (EFEk kontsultatuta), Espainian NPBak dituzten 40.916 ikasleetatik 26.601 gizonezkoak izan ziren ( % 65,01) eta 14.315 emakumezkoak ( % 34,98); 27.517 ikastetxe publikoetakoak ( % 67,25) eta 13.399 ( % 32,74) ikastetxe pribatuetakoak (11.037 itunpekoak eta 2.362 guztiz ordainpekoak).

Gaur egungo hezkuntza-legearen arabera (LOMLOE), Norbanako Curriculum Egokitzapena, eskolatzea malgutzea (ikasturtetik gora) edo aberastu beharreko eskolaz kanpoko programak bezalako neurri "espezifikoak" ezarriko dira, Norbanako Curriculum Egokitzapena", eskolatzea malgutzea.