Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) emakumeen aurkako indarkeriaren arloko urte anitzeko plan bateratua (2023-2027) argitaratu du astelehen honetan. Plan horrek emakumeen aurkako indarkeria mota guztien prebentzioa eta erantzuna indartzeko politiken eta zerbitzuen katalogo bat jasotzen du.

Plan hori joan den martxoaren 3an onartu zen Berdintasunerako Konferentzia Sektorialean, eta emakumeen aurkako indarkeria mota desberdinak detektatzeko protokoloak ezartzen ditu, jokabide suizidaren prebentzioari buruzko bat barne.

Horretarako, deribazio- eta koordinazio-fluxuak ezartzen ditu biktimekin harremana duten sektore nagusietako profesionalen artean, besteak beste, hezkuntzaren, osasunaren, gizarte-zerbitzuen, egoitza-zentroen eta familia-elkarguneen eremuan.

Planak barne hartzen ditu, halaber, gizarte-laguntza integrala eta biktimen erreparazioa, eta barnean hartzen ditu anbulatorioko eta egoitzako zerbitzu eta baliabide espezializatuak, estatuaren eta autonomia-erkidegoaren eskumenekoak, bai eta biktimen autonomia ekonomikoa eta enplegua bultzatzera bideratutako laguntzak eta prestazioak ere, bai eta haien etxebizitza-premiak ere.

Bestalde, emakumeen eta haien seme-alaben aurkako indarkeriaren biktimen babesa eta segurtasuna bermatzen da plan horretan, baita salaketa jartzen dutenena, salaketa jartzen ez duten emakumeena, prozedura penalarekin jarraitzeari uko egiten diotenena, gizarte-zerbitzuekin eta arreta espezializatuko zerbitzuekin lotuz, eta Segurtasun Indar eta Kidegoena ere.

Planak, halaber, estatistikak, inkestak, azterlanak eta ikerlanak egitea aurreikusten du, bai eta hezkuntza maila, etapa eta gradu guztietako curriculumetan berdintasunean heztea ere.