Ezaugarri desberdinak

11.12.2021 | 23:57

Familien ezaugarriek eragina dute etxeetako IKT ekipamenduetan, Eustaten azken txostenaren arabera

Aurtengo lehen hiruhilekoan, 788.000 familiak dute Interneteko sarbidea, familien % 87,4k, eta aurreko urteko aldi berarekin alderatuta, beste 24.200 familia dira (+2,3 puntu). 15 urte edo gehiagoko biztanleen % 92,1 sar daitezke Sarera etxetik (1.738.100 pertsonak)". Ondorio hori atera du Euskal Estatistika Erakundeak informazioaren gizarteari buruzko txostenean.

Bestalde, Arabako eta Euskadiko etxeen %74tan baino gehiagotan, familiek ordenagailua dute, Eustatek nabarmendu duenez. Horrek esan nahi du herritarren %81ek ordenagailua dutela etxean. Telefono mugikorrak gero eta garrantzi eta protagonismo handiagoa du Arabako herritarren eta familien eguneroko bizitzan. Etxeen %97,2ra arte telefono mugikorra dago; beraz, 15 urteko edo hortik gorako biztanleen %98,5ek telefono mugikor bat dute eskura. Etxeetako ikus-entzunezko ekipamenduari dagokionez, nabarmentzekoa da etxeen % 52,4k ordainpeko telebista dutela, aurreko urtean baino 9,9 puntu eta 91.100 familia gehiago; horrek esan nahi du biztanleen % 58k (198.000 pertsona gehiagok) zerbitzu hori dutela etxean. Hala ere, familia moten arteko aldeak murriztu badira ere, aldeak adierazgarriak dira oraindik ere. "Alderik handienak daude seme-alabak dituzten familien eta gainerako familien artean, batez ere pertsona bakarreko familiekin alderatuta. Hartara, etxean Interneterako sarbidea dute seme-alabak dituzten familien % 98,5ek, pertsona bakarreko familiek baino ia 25 puntu gehiago (% 73,6)", azpimarratzen dute. Ildo beretik, seme-alabak dituzten familien % 91,8k ordenagailuren bat dute etxean, pertsona bakarreko pertsonez osatutako familiek baino ia 38 puntu gehiago (% 53,9). Azkenik, telefono mugikorrak presentzia orokortuagoa du, eta alde txikiagoak daude familia moten artean; seme-alabak dituzten ia familia guztietan dago (% 99,8), ondoren datoz bikotea bakarrik osatutako etxeak (% 97,8) eta pertsona bakarrez osatutako etxeak (% 97,9).

Goranzko joera eta hazkunde hori ez da zerbait puntuala. Iaz erakunde horrek 2019. urteko datuak alderatzeko egin zuen txostenak erakusten du joera handitzen ari dela aspalditik, eta ez bakarrik aurten. Ildo horretatik, iaz azaldu zen bezala, 16-74 urteko pertsonen bat duten EAEko etxeen % 91k Interneterako konexioa dute, eta ia guztiak banda zabalekoak dira. "Azken 10 urteetan, zifra hori ehuneko 31,4 puntu handitu da", azpimarratu zuten.

Gainera, honako hau gaineratu zuten: "Konektibitateari lotutako ekipamendu teknologikoak etxe gehienetan daude, eta goranzko joera dute. Hala, etxeen %70,9tan dago ordenagailua, 2009an baino 11,6 puntu gehiago. Joera hori nabarmenagoa da eramangarritasun eta mugikortasun handieneko teknologietan, ordenagailu eramangarrian gertatzen den bezala (% 55,2), 10 urtean bikoiztu egin baita haien presentzia; etxeen % 95,2k, berriz, telefono mugikorren bat dute jada (6,5 puntu gehiago azken 10 urteetan)". Urte horretan, Interneten erabiltzaileak 15 urte eta gehiagoko biztanleen % 80,2 ziren, hau da, 28,2 puntuko igoera izan zen 2009. urtearekin alderatuta. "Azken hamar urteotako gorakadarik handiena 35 eta 54 urte bitarteko adin-tartean izan da, erabiltzaileetan ehuneko 32,5 puntuko igoera izan baitu, eta 2019an % 96,6ra iritsi dira", nabarmendu zuten.

Bestalde, Internet bidez jarduera ugari egin daitezke; arrazoi partikularrengatik egiten direnen artean, komunikaziora eta informazioa bilatzera bideratutakoak nabarmentzen dira, eta gehien erabilitakoak dira. "Euskal AEko biztanle erabiltzaile ia guztiek WhatsApp bidez edo berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuen bidez hitz egin izan dute (% 96,1), ondasun edo zerbitzuei buruzko informaziorik bilatu izan dute (% 83,8), posta elektronikoa erabili izan dute (% 79,4) edo albisteak, egunkariak edo aldizkariak irakurri izan dituzte (% 74,3)".

Enpresaren eremua "Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan, argi eta garbi ikus daiteke garapen-erritmo positiboa izan dela 2001-2019 aldian, ekipamendu teknologiko guztiek gora egin baitute. Gaur egun, Interneterako sarbide-mailak % 91,6koak dira, eta Web-orriaren eskuragarritasuna % 54,6koa da Euskal AEko enpresen artean, eta horrek konparatiboki postu altuetan kokatzen ditu EB-28ko herrialdeen testuinguruan".Lurraldeka, aldeak neurrizkoak dira ordenagailu pertsonalean, posta elektronikoan, Interneten eta telefono mugikorrean, baina ehunekorik handienak Arabakoak dira lehen hiru ekipamenduetarako, eta Bizkaikoak, berriz, telefono mugikorrerako. Halaber, Araban dago web-orri gehien (% 56,6), nabarmendu zutenez.

Arabako eta Euskadiko etxeen %74tan baino gehiagotan, familiek ordenagailua dute, Eustatetik esan dutenez

noticias de noticiasdealava