Euskadik %5 inguruko igoera izan du osasun-gastuetan

2019ko datu horien arabera, EAE Estatuaren gainetik dago osasun-inbertsioan

29.10.2020 | 23:36
Txagorritxu ospitaleko kanpo-kontsulten artxibo-irudia. Argazkia: Alex Larretxi

GASTEIZ– Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, administrazio publikoek Espainiako Estatuko gainerako erkidegoetan baino gehiago gastatzen dute osasunean. Hori da Eustat Euskal Estatistika Erakundeak egindako 2019ko Osasun Kontuaren txostenaren ondorioetako bat.

Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-gastu arrunta 7.042 milioi eurokoa izan zen 2019an, 2018an baino % 4,7 handiagoa, Eustatek landutako datuen arabera. Osasunaren Kontuko datu hori eta beste batzuk Osasun Kontuen Sisteman argitaratutako ELGAren metodologiaren arabera kalkulatzen dira. Osasunean egindako gastuak osasunerako ondasunen eta zerbitzuen azken kontsumoa neurtzen du, hau da, edozein agente finantzatzailek egindako gastu arrunta. Gastu horren finantzaketak barnean hartzen ditu Administrazio publiko guztiak, Derrigorrezko osasun- aseguruak, Borondatezko osasun-aseguruak eta Familia-etxeen ordainketa zuzena. Hala, "2010-2019 aldian, gastu arruntaren guztizkoa balio absolutuan %2,5eko urteko batez besteko tasan igo da, eta azken hiru urteak nabarmendu behar dira hazkunde-tasa handiagoekin, %4tik gorakoak; zehazki, 2017an %4,0 hazi zen, 2018an %4,8 eta 2019an %4,7", nabarmendu dute txostenean eta gaineratu dute: "7.042 milioiko gastu hori BPGren % 8,9 izan zen 2019an, aurreko urtean baino portzentajezko hamarren bat gehiago. Biztanleko ratioak ere gora egin zuen aurreko urteetan baino gehiago: biztanleko gastua 3.216 eurokoa izan zen, 2018an baino % 4,4 gehiago".

Finantzaketa mota kontuan hartuta, txostenaren arabera, 7.42 milioi euroko gastu arruntetik 4.849 milioi eurora arte dagokie administrazio publikoei eta nahitaezko ordainketa-aseguruei. Kopuru hori 2018koa baino % 5,2 handiagoa da. Gainera, familien borondatezko ordainketarako eta ordainketa zuzenerako osasun-aseguru guztiei 2.193 milioi euro dagozkie, aurreko urtean baino %3,5 gehiago. Txostenaren arabera, bestalde, 2010. urteaz geroztik, borondatezko etxeei eta osasun-aseguruei dagokien zenbatekoaren hazkundea handiagoa izan da administrazio publiko eta nahitaezko aseguru guztiei dagokiena baino; ondorioz, azken horien ekarpena 2010ean %74,3koa izatetik 2019an %68,9koa izatera igaro da; aldiz, etxe eta osasun-aseguru boluntarioen ekarpena 2010ean % 25,7koa izatetik 2019an % 31,1ekoa izatera igaro da.

Igoera "Administrazio publikoen ahaleginaren adierazlea, hau da, osasunean egindako gastua EAEko administrazio publikoen guztizko gastuarekin alderatuta, %16,2koa izan zen 2018an. Adierazle horrekiko nazioarteko alderaketa egin ahal izateko azken datuak 2017koak dira; urte horretan ELGAren batezbestekoa % 15,1 izan zen, eta Espainia %15,3ra iritsi zen, bi kasuotan Euskal Autonomia Erkidegoan lortu zen %15,9ren azpitik", adierazi dute txostenean. Hornitzaileen araberako gastu-egitura aurreko aldietakoaren antzekoa da; gastuaren zatirik handiena (% 40,3) ospitaleetan egin zen, eta, halaber, hazkunde handieneko partida izan zen, % 6,8. Bigarren postuan osasun-laguntza anbulatorioaren hornitzaileak daude, gastuaren % 23,1 kudeatu baitzuten.

Kanpaina. Guztira, arrisku-taldeetako 240.643 pertsonak txertoa jarri dute, gripea prebenitzeko, kanpaina abiarazi zenetik. Gogoratu behar da txertaketa urriaren 13an hasi zela, eta urriaren 5ean egoitzetako erabiltzaileen eta profesional sanitario eta soziosanitarioen artean.Osasun Sailak gogorarazten du kanpainak zabalik jarraitzen duela; beraz, arrisku-populazioa babestera animatzen du, hau da, 65 urte baino gehiagokoak, haurdun dauden emakumeak eta gaixotasun kronikoa dutenak. Kanpaina horren helburua da gripearen aurrean kalteberenak diren pertsonen banako osasuna babestea, bai eta osasun kolektiboa ere, bereziki Covid-aren transmisio handiko une honetan eta osasunerako dakarren arriskua aintzat hartuta. "Txertoak jarraitzen du gripearen aurkako prebentzio-neurri onena izaten".

240.643 PERTSONA, TXERTOA JARRIta

Gripea prebenitzeko