Onetsi da eskola kiroleko garraiozerbitzurako baldintzen agiria

05.08.2020 | 01:05

264.000 euro – Gobernu Kontseiluak atzo onetsi zuen Arabako Lurralde Historikoko eskola kiroleko kanpainan parte hartzen duten kirolariak 2021ean garraiatzeko zerbitzuaren baldintza teknikoen agiria, guztira 264.000 euroan. Arabako Foru Aldundiko Kirol zerbi-tzuak garraio hori antolatzen du, 17 lotetan banatutako lehiaketaren bidez.